Harmonogram dňa

Pre deti od 2 do 5 rokov

7.00 - 9.00 individuálne aktivity s montessori pomôckami
9.00 - 11.30 dopoluňajší blok aktivít podľa týždenného rozvrhu (anglický jazyk, matematika, , jazyk, telesná výchova, hudobná výchova ,arteterapia, kozmická výchova, desiata, relax, pobyt vonku
11.30 - 14.30 hygiena, obed, relax/spánok
14.30 - 15.00 olovrant, príprava na popoludňajšiu činnosť
15.00 - 16:30 popoludňajší blok aktivít, záujmová činnosť podľa výberu
individuálne aktivitky s montessori pomôckami

Pre predškolákov

6.00 - 8.30 individuálna príprava na vyučovanie, práca s montessori pomôckami
8.30 - 14.30 práca podľa rozvrhu aktivít (anglický jazyk, matematika, jazyk, telesná výchova, hudobná výchova, arteterapia, kozmická výchova, základy hry na hudobných nástrojoch, základy spoločenského tanca) desiata, obed, relax, pobyt v prírode, pokračovanie
v dopoludňajších aktivitách (individuálna starostlivosť, precvičovanie)
14.30 - 15.00 olovrant, príprava na popoludňajšiu činnosť
    Krúžková činnosť, podľa záujmu detí a rodičov v individualizovanom programe
15.00 - 17.00 mimoškolské aktivity podľa záujmu, aktivity s montessori pomôckami podľa individuálneho záujmu detí