Škôlka

Bližšie informácie k SMŠ nájdete TU.


Súkromná materská škola Michalská bašta 21 v Nových Zámkoch poskytuje profesionálnu starostlivosť pre všetky deti vo veku od 2- 6 rokov , a pre deti s odloženou školskou dochádzkou.

Je otvorená deťom rôznych národností, čím vytvára prirodzené podnetné prostredie a priamy kontakt s cudzím jazykom.

Vo svojej koncepcii vychádza z moderných filozofických smerov a pedagogiky Márie Montessori.

Zakladá na plnom odomknutí ľudského potenciálu a namiesto metód príkazov dáva deťom voľnosť v bezpečných hraniciach pri objavovaní sveta.

 

Učenie sa tým stáva pre dieťa vzrušujúcim objavovaním, ktoré vedie ku koncentrácií, sebadisciplíne, silnej motivácií napredovať a láske k učeniu. Vzdelávací proces vedú skúsený Montessori sprievodcovia, ktorí si zakladajú na rešpektujúcom prístupe.


V našej škôlke vás čaká:

 • individuálny prístup
 • zážitkové učenie
 • rodinné prostredie
 • napredovanie vlastným tempom
 • pobyt vonku za každého počasia
 • krúžková činnosť – korčuľovanie, joga. plávanie, anglický jazyk
 • hudobná príprava , hra na hudobných nástrojoch
 • tvorivé aktivity – pečenie, varenie, pletenie, šitie, vyšívanie, arteterapia,...
 • vlastná zeleninová záhradka
 • návštevy galérie, divadla a iných kultúrnych podujatí s deťmi od 2,5 roka
 • výlety a exkurzie s deťmi od 4 rokov
 • predškolská trieda